Geschiedenis

3000 voor christus

Al duizenden jaren wordt de kracht van de wind gebruikt om schepen te laten varen. De oude Egyptenaren maakten hun eerste schepen van riet en ontdekten hoe ze met zeilen van de wind gebruik konden maken. De eerste zeilschepen voeren over de Nijl. Al snel daarna maakten ze schepen van hout en gingen ze ermee de zee op waardoor handelsroutes ontstonden naar de Middellandse Zee en overzeese gebieden.

Vanaf circa 700

Al in het oude Perzië en China werden windmolens gebruikt om meel mee te malen. De oudste molen van  Europa is in 1183 gebouwd in Wormhout in het graafschap Vlaanderen. Windmolens werden vooral gebruikt voor het malen van graan, het pompen van water en later ook voor het zagen van hout.

In Nederland werden duizenden windmolens gebruikt om zeewater weg te pompen uit de polders. Met behulp van de wind werd op deze manier land drooggelegd om te gebruiken voor akkerbouw en om huizen op te bouwen. In de 17e eeuw is het eerste windpark in Nederland gebouwd in de Zaanstreek. Door de opkomst van motoren die werkten op diesel en benzine nam vanaf de 19e eeuw de populariteit van windmolens af.

Oliecrisis

In 1973 was er de oliecrisis; olie was duur en schaars. De belangstelling voor alternatieve energiebronnen nam daardoor toe. Windkracht kreeg grote belangstelling  als ´gratis´ alternatief voor de dure en schaarse olie. Bovendien werd de schone windenergie als een goed alternatief gezien voor kerncentrales waarbij het opslaan van  het afval een probleem vormt.

De geschiedenis van de windmolen in Nederland (12 minuten)